Stacks Image 221544

Villstads kyrkaKällor:
Webb: Länsstyrelsen Jönköpings län.
Pdf: ”Arkeologisk förundersökning - Grundmur Villstad kyrkogård”. Arkeologisk rapport 2005. Ann-Marie Nordman.
Pdf: ”Villstad kyrka - kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Mattias Sörensen 2006.
Bok. ”Villstad kyrka”. Uno Träff år 1970.

Gps: 57.2014,13.4471

Producerad för

Stacks Image 221562