Stacks Image 221558

Björkö kyrkaKällor:
Folder: ”Välkommen till Björkö kyrka”.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland” Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och antikvitets akademin 1993. ISBN 91-7192-821-9
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1

Gps: 57.5159,14.9062

Producerad för

Stacks Image 221554