Stacks Image 319951

Lannaskede-Myresjö kyrkaKällor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Lannaskede-Myresjö kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum 2007. Robin Gullbrandsson.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1

Gps: 57,3777.14.9355

Producerad för

Stacks Image 319948