Stacks Image 221550

Skogskapellet Jönköping

Det var arkitekten Olof Hult som gav de stora riktlinjerna för kyrkogårdens utformning och var Skogskapellet skulle placering. Med sin speciella naturkaraktär är den känd som en av norra Europas vackraste.

År 1941 utlystes en pristävling för uppförandet av ett kapellkrematorium. Det vinnande förslaget gick under namnet ”ett skogskapell” och upprättades av professor Lars Israel Wahlman och hans son Jan Wahlman från Stockholm. 

Men det var ett bygge med förhinder. Det skulle ta nästan tjugo år innan kapellet stod färdigt.
På grund av rådande krigstillstånd under 1940-talet kom inte byggnationen igång förrän 1953. och av olika anledningar kunde kapellet inte färdigställas och invigas förrän år 1958.

I byggnaden finns ett större och ett mindre kapell. Under 1979-80 genomfördes en genomgripande om- och tillbyggnad av hela kapellkrematoriet.

I kapellkrematoriets kor finns en altarmålning  av Sven ”X:et” Erixon med mottot: ”Lär Du mig skog att vissna glad”.