Stacks Image 221550

Öjaby kyrkaKällor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenska kyrkan Växjö.
Folder: ”Öjaby kyrka - en vägledning. Anita Liepe.
Bok: ”Växjö och Öjaby”. Sverige kyrkor kulturhistoriskt inventarium Småland band IV. Anita Liepe 1970-71.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län 1998. ISBN 91-89285-00-X

Gps: 56.9071,14.7404

Producerad för

Stacks Image 221571