Stacks Image 262442

Skatelövs gamla kyrkoruinKällor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: "Skatelövs gamla kyrka". Länsstyrelsen.

Gps: 56.7548, 14.5825