Stacks Image 319361

Engelska kyrka


Engelska kyrkan, eller St Peter and St Sigfrid som det egentligen heter byggdes ursprungligen på 1860-talet i en helt annan del av Stockholm.
Den första stenen till kyrkan, som ritades av den brittiske arkitekten Gustavus W Hamilton i Liverpool, lades den 7 april 1863.

Men när kyrkan byggdes vid Rörstrandsgatan, nuvarande Wallingatan nära Norra Bantorget visade sig att grunden inte höll, och i stället fick en annan brittisk arkitekt ta över och modifiera ritningarna. Han hette James Souttar och var under en del år verksam här i Stockholm.

Kyrkan som utvändigt är byggd i röd sandsten från Södertälje och invändigt med sandsten från Motala, flyttades dock 1913, sten för sten till sin nuvarande plats.
Den tidigare placeringen ansågs dels inte lämpligt med närhet till krogar och nöjeskvarter. Dels tyckte man att det var bättre att placera kyrkan i den så kallade diplomatstaden, nära det brittiska sändebudet. Flytten av kyrkan skedde främst på initiativ av den brittiskfödde kronprinsessan Margaretha. Det stora västra fönstret, som skildrar St Margaret, Queen of Scotland är också en gåva från kronprinsessan.

Några av de färgade glasfönstren ritades av Einar Forseth, som bland annat är känd för sina mosaikmotiv i Stockholms Stadshus.

Bakom altaret finns ett tredelat altarskåp som kommer från Bayern, skapat av träsnidaren Peter Rendl. Skåpet var en gåva från England. Och det hängande krucifixet är en gåva från Wellingborough i Storbritannien, skänkt till kyrkan 1970.

Redan 1860 hade Stockholms stads Garnisonskyrkogård anlags på platsen där kyrkan står idag. Det var en kyrkogård för underofficerare, sergeanter och fanjunkare samt regementstrumslagare. Några av dessa gravar finns fortfarande kvar.

På andra sidan nuvarande Dag Hammarskjölds väg ligger Artillerikyrkogården, som anlades samtidigt.