Stacks Image 316420

Eric Ericssonhallen (fd Skeppsholmskyrkan) Stockholm


Man kan säga att historien om den före detta Skeppsholmskyrkan, det som nu går under namnet Eric Ericssonhallen börjar med att den så kallade ”Holmkyrkan”, Amiralitetsförsamlingens kyrka som låg på Blasieholmen på den plats där Nationalmuseum ligger idag, förstördes vid en stor brand i juni 1822.

Under en period fick segelsömmarsalen i Södra fundamentet här på Skeppsholmen tjäna som gudstjänstlokal, men stationschefen hade bråttom med att få en ny kyrka på plats, och redan efter ett halvår levererade Överintendentsämbetet såväl ritningar som ett kostnadsförslag till en långkyrka utan torn.

Förslaget förkastades dock och arkitekten vid flottan Fredrik Blom lade istället fram ett utkast till en åttkantig centralkyrka med lanternin, inspireras av Pantheon i Rom, men också av Trefaldighetskyrkan i Bloms hemstad Karlskrona. Den ritningen godkändes högtidligen av kung Karl XIV Johan hösten 1823.
När den nya kyrkan till slut 20 år efter branden kunde invigas, fick det officiella namnet Karl Johans kyrka.

Amiralitetsförsamlingen upplöstes 1969 då Flottstationen flyttade till Muskö, och i början av 2002 avsakraliserades Skeppsholmskyrkan. Det innebär att kyrkan inte längre används för gudstjänster. Istället har byggnaden renoverats i etapper och använts för olika kulturella evenemang. I maj 2009 återinvigdes byggnaden som ett internationellt kör och kulturcentrum, under namnet Eric Ericssonhallen, döpt efter den världsberömde Svenske dirigenten.

Ovanför det stora valvet fanns ursprungligen en enorm kungakrona. Detta för att visa att kungen regerade på Guds mandat.

Den tidigare fasta bänkinredningen är utbytt mot flyttbara stolar.

Predikstolen som ritades av kyrkans arkitekt Fredrik Blom, finns kvar men fungerar nu som talarstol.
Sockeln till predikstolen pryds av fyra delfiner.

Altartavlan är dold ankom en dekorativ vävnad. Den gamla altartavlan som föreställer Kristus väg till Golgata målades av akaeminprofessorn Johan Gustaf Sandberg.

Framför fönstren står skulpturgrupperna Tron och Hoppet samt Den Christliga kärleken är utförda och donerade av konstnären Niclas Byström och finns i original i Linköpings domkyrka.

Kupolen målades av professorn vid konstakademin Emanuell Limnell, som även stod för marmoraning och färgsättning i kyrkorummet.

Utmed ytterväggarna i kyrkan står tolv apostlabilder uppställda, utförda 1833-39 av den norske skulptören Hans Michelsen, och är kopior av statyer som finns i Trondheims domkyrka Nidarosdomen.

Vid byggnadens huvudentré finns minnestavlor över 83 män ur den Svenska flottan som omkom under beredskapsåren under första och andra världskriget.