Stacks Image 281702

Sankt Olofs kyrkoruin, Sigtuna

Vi står nu framför Sankt Olofs kyrkoruin, som byggdes ungefär samtidigt som den närliggande Sankt Pers kyrka på 1100-talet. Men kyrkan kan ha haft en föregångare. Vid undersökningar har arkeologer djupt under golvet påträffat grunden till en äldre stenkyrka, som i så fall är en första som byggts i Sverige.

Resterna av det som är kvar av kyrkan restes förmodligen först efter att Sigtuna helt övergivits som biskopssäte. Kyrkan hade en ovanlig form, och grundplanen skall vara samma som för Olav Kyrres kristikyrke i Nidaros i Norge.
Utgrävningar har visat att mittskeppet skulle ha byggts ut åt väster, men förmodligen avbröts byggandet då ärkebiskopssätet flyttades till gamla Uppsala år 1164.
Vem som uppfört kyrkan är inte helt klarlagt, men dels omnämns en benedektinerorden som verkat i Sigtuna, dels ett lokalt handelsgille.

Sigtuna bränns 1187 och kyrkobyggnaderna fick därefter förfalla. Ett antal hundra år senare lät kung Gustav Vasa använda sten från kyrkorna och dominikanernas kloster vid Mariakyrkan till sitt slottsbygge vid Svartsjö.

Gustav Vasas son Johan III ville dock att det som var kvar av kyrkorna skulle bevaras och vårdas, och han hutar åt “pastor och stadens förmän att hava noga inseende över ödekyrkorna och oförtövat giva höga överheten tillkänna, om något fattas i deras underhåll att de gamle store Sveriges huvudstäders monumenter icke varda platt borta och avkomma ur syn och minne.”
Men när Johan III dog fortskred förfallet.

Alldeles intill kyrkoruinen finns det en källa som troligen har samband med kulten kring kyrkans skyddshelgon Olof den helige.
Olav Haraldsson var kung av Norge runt 1000-talets början, och färdades flera gånger genom Sigtuna. Olav den helige är inte bara Norges nationalhelgon, utan var också under medeltiden ett av de populäraste manliga helgonen i norden.
Brunnen har varit överbyggd och stått i förbindelse med koret via en öppning nere vid golvet.
Troligt är att det fanns ett speciellt Sankt Olofs-altare i kyrkan, och möjligen hade kyrkan ett skrin med sankt Olofs reliker framme vid altaret. Men om detta vet vi inget.