Stacks Image 281949

Össeby kyrkoruin

När man på 1830-talet slog samman Össeby och Garns församlingar övergavs Össeby medeltida kyrka. Kyrkan hade då en stor spricka i muren och i valvet, och det fanns inte några pengar till underhåll och renovering.
I stället blev Garns kyrka församlingen enda kyrka. Den övergivna Össeby kyrka darbbades sedan i mitten av 1800-talet av ett blixtnedslag som förstörde det som fanns kvar av kyrkan.
Några inventarier hade man tagit till Garns kyrka och en del auktionerades bort. Altaruppsats och predikstol, båda från 1675 hamnade i Eksta kyrka på Gotland.

År 1963 bildades föreningen Össeby kyrkoruin med målet att vårda och restaurera den gamla ruinen, och tack vare bidrag från staten och diverse privata gåvor blev projektet möjligt.
1976 återinvigdes den som friluftskyrka. Föreningen Össeby kyrkoruin ombildades på 1970-talet till en hembygdsförening och står idag som beskyddare av kyrkoruinen.

Föreningen har bland annat låtit bygga en klockstapel, altare och bänkar. Man har även gjort en förvaringsplats för de gamla gravstenar som funnits inne i kyrkoruinens golv.

Numera används Össeby kyrkoruin vid friluftsgudstjänster, konserter, dop och vigslar.

Vid kyrkoruinen står en runsten som är från omkring 1100 och som troligen har stått på en grav på kyrkogården. Inskriptionen lyder "Här ligger Huskarl". En huskarl var en fri tjänare till en hövding, men var även ett egennamn på en del runskrifter.