Stacks Image 281324

Alsike kyrka

Kyrkan är sannolikt ursprungligen byggd i slutet av 1200-talet, men nära man slog valv i kyrkan på 1400-talet tillkom också tornet i väster.
I slutet av 1700-talet byttes den övre delen av tornet ut och fick sin nuvarande utformning. Samtidigt flyttades klockorna in i tornet efter att tidigare ha hängt i en fristående klockstapel.

Kyrkan byggdes av tegel, vilket var ett dyrbart byggmaterial och ovanligt i en uppländsk medeltidskyrka. Att det använts i Alsike har förklarats med närheten till de båda klosterkyrkorna i Sigtuna och Sko.

På grund av att kyrkan uppförts på lerjord har man vid flera tillfällen fått genomföra omfattande reparationer på grund av sättningsskador. Bland annat ledde detta till att valven fick slås om både på 1600- och 1700-talet, och av de ursprungliga valven återstår nu endast de nedre delarna. Och även på 1800- och 1900-talet genomfördes renoveringar av kyrkan. 1933 rapporterade man nya problem med sprickbildning till Riksantikvarieämbetet, men inte förrän 1947 kom grundförstärkningsarbetena igång då man tryckte ner 57 betongpelare för att säkra kyrkan.

I samband med detta avlägsnade man en stor sten under kyrkans sockel. Då den togs bort upptäcktes att det var en del av en runsten ristad av den flitigt verksamme runristaren Öpir. Eftersom man lyckades finnas samtliga bitar till stenen kunde man rekonstruera den, och idag står den uppställd utanför kyrkporten. Texten lyder i översättning: ”Sibbe och Ingrid lät resa stenen efter Gagi och efter Hard, söner sina; Sigmund och Sigfast efter bröder sina. Öpir ristade.”

Kyrkan är dekorerad med målningar från olika epoker. Många målningar utfördes 1911 av målaren Filip Månsson, men i kyrkan finns också rester av medeltida målningar, bland annat på långhusets väggar där vi ser apostlarna Johannes och Jakob den äldre.
Cirklarna med kors kallas konsekrationskors, och målades i samband med kyrkan invigning, dels på 1200-talet, dels när kyrkan återinvigdes efter valvslagningen på 1400-talet.

När kyrkan restaurerades i början av 1900-talet murades altaret och då återfick den gamla medeltida altarskivan sin plats efter att ha använts som gravhäll. Korfönstret utfördes 1910 i glasmosaik efter ett mönster av Gunnar Hallström. Fönstret nederkant pryds av släkterna Cederström och Skjöldebrands vapen.

Kyrkan äger ett krucifix som sannolikt är ett norditalienskt arbete från 1600-talet och är skulpterat i svartbetsat trä med inlägg av bland annat ebenholts. Kristusbilden är i silver. Korset inköptes i Venedig och skänktes till kyrkan 1911 till minne av Carl Cederströms 70-årsdag.

Predikstolen tillkom vid en renovering 1860, men den har detaljer från en äldre predikstol, bland annat det kerubhuvud som sitter under bokstödet.

Dopfunten i sandsten skänktes till kyrkan 1953. Den ursprungliga, medeltida dopfunten i sandsten förstördes vid renoveringen 1860.

I kyrkans norra korsarm finns två helgonbilder föreställande Jungfru Maria och Sankt Sigfrid. Dessa hörde till kyrkans medeltida altarskåp som också förstördes vid renoveringen 1860, men 15 skulpterade helgonbilder hamnade på Statens historiska museum. Två av dessa är nu alltså återförda hit till kyrkan.

Ljusträdet som står vid vapenhuset är utfört av konstnären Eric Ståhl ,som ligger begravd på Alsike kyrkogård.

Orgeln som byggdes av Anders Gustaf Nygren i Stockholm, inköptes 1860 och placerades på den då nyuppförda orgelläktaren. Orgeln byggdes om 1911 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri.

Kyrksilvret stals 29 september 1852 och återfanns aldrig. Det enda som fanns kvar var sockenbudstyget som förvarades i prästgården. De stulna silverföremålen bestod av en kalk och patén från 1685, skänkta av friherrinnan Brita Kruus på Krusenberg. Oblatasken hade sannolikt skänkts av grevinnan Karin Oxenstierna år 1655. Vinkannan var tillverkad av guldsmeden Erik Ernander i Uppsala och en oblatsked av Olof Yttraeus.

En ny kalk och patén anskaffades 1854 och tillverkades av Louis Constant Féron. Oblatasken tillverkades i nysilver och 1904 anskaffades en ny vinkanna i förgyllt silver som ersatte en svartglaserad, gulddekorerad keramikkanna. En ny kalk köptes från Atelier Borgila år 1957.

Orgeln, byggd av A.G. Nygren, inköptes 1860 och placerades på den då nyuppförda orgelläktaren. Orgeln byggdes om 1910 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri.

Invid Alsike kyrkan ligger Alsike kloster, som sedan 1964 huserar i en tidigare skolbyggnad, och som är ett kloster inom Svenska kyrkan tillhörande den evangeliska väckelserörelsen Helgeandssystrarna. Helgeandssystrarna har sedan 1978 förenat klostrets vanliga verksamhet med att bereda bostad åt personer som fått avslag på ansökan om politisk asyl i Sverige, och år 1990 förklarade man formellt klostret vara en kyrklig fristad för flyktingar.
I november 1993 gjorde polisen en husrannsakan för eftersökande av utlänningar i klostret, men inga nya ingripanden har skett sedan dess. År 2014 utsågs nunnorna till årets svenska hjältar för sitt arbete med flyktingar.