Stacks Image 287769

Mjöbäcks kyrkaKällor:
Webb: Mjöbäcks-Holsljunga församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bildhuggare från Mjöbäck”. Bo Anghen. 2004.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.3110, 12.8804

Producerad för

Stacks Image 94162