Stacks Image 287769

Mjöbäcks kyrka

Mjöbäcks kyrka byggdes år 1851 efter det att den gamla kyrkan, som var belägen på den gamla kyrkogården på andra sidan landsvägen, hade blivit dömd som otillräckligt och i för dåligt skick.

För att få råd med bygget av en ny kyrka fick den fattiga församlingen bland annat ekonomisk hjälp genom en kollekt som upptogs i hela landet.

De två gamla kyrkklockorna som tidigare använts i den gamla kyrkan fick plats i det nya tornet. Den mindre är från Gustav III:s tid, den större som var gammal, sprack 1831 vid en ringning och fick därför gjutas om i Jönköping.

Mjöbäck är kanske mest känt för de så kallade Mjöbäcksnidarna, som var tre generationer bildhuggare. De har varit delaktiga i utsmyckningen av ett 40-tal kyrkor i sydvästra Sverige, från Alingsås i norr till Knäred i söder.

Först ut var Johannes Andersson som levde mellan åren 1780 och 1860. Sedan dennes son Johannes Johansson som levde mellan 1821 och 81 samt sonsonen Carl-Johan Johansson, 1861 till 1934. Framför allt tillverkad de predikstolar, altaruppsatser och psalmtavlor, men de gjorde även så kallade Ölsboklockor, som liknade Mora-klockor och som användes i kyrkorna.
Johannes Andersson var den som började och gjorde flest arbeten. Hans son Johannes Johansson lärde sig och fick dessutom ta ett stor del av det administrativa lasset. Carl-Johan Johansson, den tredje generationen, hjälpte även han till, men man minns honom mest för allt finsnickeri i form av olika möbler. Vi ska komma ihåg att när Carl-Johan levde och verkade var den stora kyrkobyggarperioden över.

Johannes Andersson - den första generationen - utförde bland annat den praktfulla altaruppsatsen till Caroli kyrka i Borås. Det berättas att när kyrkan skulle återinvigas var alla som jobbat med kyrkbygget med och samtliga givetvis uppklädda i den bästa och senaste kostymmodellen. Men den lille bildhuggare Johannes kom i sin vadmalsrock. Därför blev han tillfrågad av en av de fina herrarna vad han skulle vara med för. När han då berättade att det var han som hade gjort den där altaruppsatsen blev det andra tongångar, och även Johannes fick sitta på hedersplats, trots sin vadmalsrock.

Naturligtvis har de tre generationerna träsnidare tillverkat inventarier till Mjöbäcks kyrka. Predikstol och altaruppsats tillverkades 1855 av Johannes Johansson, som förmodligen hade stor hjälp av sin far Johannes. Johannes Andersson tillverkade också ett golvur, en så kallad Ölsboklocka. Dopfunten liksom ett par karmstolar är tillverkad av Carl-Johan Johansson.
Och hantverket lever vidare i släkten.
På senare år har Erland Svensson, som är sjätte generationen efter Johannes Andersson, gjort processionskors och ett fristående altarbord. Samme snickare fick också uppdraget att göra ytterligare en psalmtavla vid 200-årsjubileet av Johannes Andersson födelse.
Och sjunde generationen Mjöbäckssnidare, Tobias Bertilsson, har dessutom kompletterat Carl-Johan Johanssons karmstolar med några nya exemplar, som för övrigt är så lika originalet att de inte går att skilja åt vid första anblicken.

Bland de övriga inventarierna i kyrkan kan nämnas gångmattan som är designad av textilkonstnärinnan Elisabet Brenner i Holsljunga och vävd på Kasthalls i Kinna.

Kormattan är vävd 1968 av Agda Österberg.

Den nuvarande kyrkorgeln är byggd 1963 av Tostareds kyrkorgelfabrik.

Kyrkan har renoverats flera gånger, men sitt nuvarande utseende fick kyrkan till stor del genom en omfattande genomgång, som utfördes i början av 1990-talet av kyrkomålaren Rose Bergström i Lidhult.