Stacks Image 263836

Angereds kyrkaKällor:
Pdf: ”Angereds kyrka - Inventering Göteborgs kyrkobyggnader, Rapport 6”. Jan Westergren. ISSN 1403-8153
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.7868, 12.1011

Producerad för

Stacks Image 263832