Stacks Image 265299

Bergums kyrka Göteborg



Källor:
Pdf: "Bergums kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport 7”. Jan Westergren. ISSN: 1403-8153
Pdf:  ”Kulturhistorisk inventering av Göteborgs kyrkogårdar”.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.8136, 12.1706

Producerad för

Stacks Image 265295