Stacks Image 265281

Bergsjöns kyrka GöteborgKällor:
Pdf: ”Bergsjöns kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader. Torbjörn Lindestedt och Ann-Charlott Strandberg.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.7568, 12.0687

Producerad för

Stacks Image 265277