Stacks Image 286558

Pater Nosterkyrkan Göteborg (nerlagd)Källa:
Webb: Göteborgs Masthuggs församling.

Gps: 57.6899, 11.9325