Stacks Image 265245

Blidsbergs kyrkaKällor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: 470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.9270, 13.4926

Producerad för

Stacks Image 265241